Liên hệ Hải Phát PLaza | Mua Impearia Sky Garden | Bán nhà tại Chung cư The Legend | Phí dịch vụ khi cư dân ở Chung cư Phú Mỹ Complex | Chung cư thương mại New Space Giang Biên | Giá bán Soleil Đà nẵng |

Thứ Hai, 21 tháng 3, 2016

Đánh giá sơ bộ về dự án CT19 Việt Hưng

Đánh giá sơ bộ về dự án CT19 Việt Hưng

Công ty Handico rót 3303 Tỷ vào xây
Có thể bàn giao sớm 53 ngày
Đánh giá sơ bộ về dự án CT19 Việt Hưn

Đánh giá sơ bộ về dự án CT19 Việt Hưn


TIN MỚI NHẤT
Tòa nhà CT19 Việt Hưng
Bên giám sát xây: Flamingo building
Bên xây nhà:Phục hưng
Bên sẽ bán hàng: An cư
Điểm xây nhà: KĐT Việt Hưng
Đất dự án rộng : 35003 m2.
Đất cho tầng hầm: 2703 m2.
Diện tích chính thức 68,03 m2 - 100,03 m2
Căn hộ bé nhất là 43,03 m2
Cảm nhận dự án tốt
KHU VỰC TỪ DỰ ÁN
Chung cư CT19 Việt Hưng cách:
• Cầu chương dương: 953 m
• Cầu long biên: 1703 m
• Cầu Vĩnh tuy : 6903 m
• Chợ gạo Hà nội: 5.03 km
• Chợ Ninh hiệp: 603 m
PHÂN LOẠI DIỆN TÍCH
Căn hộ Việt hưng xây với tốc độ tích cực:
Diện tích nhà 60.03 m2 - 110.03 m2
Tổng cộng là ba mươi ba khu quan trọng
Đánh giá sơ bộ về dự án CT19 Việt Hưn

Đánh giá sơ bộ về dự án CT19 Việt Hưn


GIÁ BÁN NHÀ
  • Giá lúc đầu 3.03 Tỷ ( gồm VAT )
  • thanh toán Nhà là:
Chuyển khoản 2 lần: Trong tuần này Nộp 4% trên giấy tờ
Chuyển khoản 5 lần: Trong tuần này Nộp 5% trên giấy tờ
Chuyển khoản 8 lần: Trong tuần này Nộp 6% trên giấy tờ
Chuyển khoản 10 lần: Trong tuần này Nộp 7% trên giấy tờ
Chuyển khoản 14 lần: Trong tuần này Nộp 8% trên giấy tờ
Chuyển khoản 17 lần: Trong tuần này Nộp 9% trên giấy tờ
Chuyển khoản 19 lần: Trong tuần này Nộp 10% trên giấy tờ
Chuyển khoản 20 lần: Trong tuần này Nộp 11% trên giấy tờ
Chuyển khoản 22 lần: Trong tuần này Nộp 12% trên giấy tờ
Dự án tốt lắm đấy
Liên hệ Đánh giá sơ bộ về dự án CT19 Việt Hưn

Đã có Nhà mẫu CT19 Việt Hưng

Đã có Nhà mẫu CT19 Việt Hưng

Công ty Handico rót 3302 Tỷ vào xây
Có thể bàn giao sớm 52 ngày
Đã có Nhà mẫu CT19 Việt Hưng

Đã có Nhà mẫu CT19 Việt Hưng


TIN MỚI NHẤT
Tòa nhà CT19 Việt Hưng
Bên giám sát xây: Flamingo building
Bên xây nhà:Phục hưng
Bên sẽ bán hàng: An cư
Điểm xây nhà: KĐT Việt Hưng
Đất dự án rộng : 35002 m2.
Đất cho tầng hầm: 2702 m2.
Diện tích chính thức 68,02 m2 - 100,02 m2
Căn hộ bé nhất là 43,02 m2
Cảm nhận dự án tốt
KHU VỰC TỪ DỰ ÁN
Chung cư CT19 Việt Hưng cách:
• Cầu chương dương: 952 m
• Cầu long biên: 1702 m
• Cầu Vĩnh tuy : 6902 m
• Chợ gạo Hà nội: 5.02 km
• Chợ Ninh hiệp: 602 m
PHÂN LOẠI DIỆN TÍCH
Căn hộ Việt hưng xây với tốc độ tích cực:
Diện tích nhà 60.02 m2 - 110.02 m2
Tổng cộng là ba mươi hai khu quan trọng
Đã có Nhà mẫu CT19 Việt Hưng

Đã có Nhà mẫu CT19 Việt Hưng


GIÁ BÁN NHÀ
  • Giá lúc đầu 3.02 Tỷ ( gồm VAT )
  • thanh toán Nhà là:
Chuyển khoản 2 lần: Trong tuần này Nộp 3% trên giấy tờ
Chuyển khoản 5 lần: Trong tuần này Nộp 4% trên giấy tờ
Chuyển khoản 8 lần: Trong tuần này Nộp 5% trên giấy tờ
Chuyển khoản 10 lần: Trong tuần này Nộp 6% trên giấy tờ
Chuyển khoản 14 lần: Trong tuần này Nộp 7% trên giấy tờ
Chuyển khoản 17 lần: Trong tuần này Nộp 8% trên giấy tờ
Chuyển khoản 19 lần: Trong tuần này Nộp 9% trên giấy tờ
Chuyển khoản 20 lần: Trong tuần này Nộp 10% trên giấy tờ
Chuyển khoản 22 lần: Trong tuần này Nộp 11% trên giấy tờ
Dự án tốt lắm đấy
Liên hệ Đã có Nhà mẫu CT19 Việt Hưng

Cập nhật mới nhất về chung cư CT19 Việt Hưng

Cập nhật mới nhất về chung cư CT19 Việt Hưng

Công ty Handico rót 3301 Tỷ vào xây
Có thể bàn giao sớm 51 ngày
Cập nhật mới nhất về chung cư CT19 Việt Hưng

Cập nhật mới nhất về chung cư CT19 Việt Hưng


TIN MỚI NHẤT
Tòa nhà CT19 Việt Hưng
Bên giám sát xây: Flamingo building
Bên xây nhà:Phục hưng
Bên sẽ bán hàng: An cư
Điểm xây nhà: KĐT Việt Hưng
Đất dự án rộng : 35001 m2.
Đất cho tầng hầm: 2701 m2.
Diện tích chính thức 68,01 m2 - 100,01 m2
Căn hộ bé nhất là 43,01 m2
Cảm nhận dự án tốt
KHU VỰC TỪ DỰ ÁN
Chung cư CT19 Việt Hưng cách:
• Cầu chương dương: 951 m
• Cầu long biên: 1701 m
• Cầu Vĩnh tuy : 6901 m
• Chợ gạo Hà nội: 5.01 km
• Chợ Ninh hiệp: 601 m
PHÂN LOẠI DIỆN TÍCH
Căn hộ Việt hưng xây với tốc độ tích cực:
Diện tích nhà 60.01 m2 - 110.01 m2
Tổng cộng là ba mươi mốt khu quan trọng
Cập nhật mới nhất về chung cư CT19 Việt Hưng

Cập nhật mới nhất về chung cư CT19 Việt Hưng


GIÁ BÁN NHÀ
  • Giá lúc đầu 3.01 Tỷ ( gồm VAT )
  • thanh toán Nhà là:
Chuyển khoản 2 lần: Trong tuần này Nộp 2% trên giấy tờ
Chuyển khoản 5 lần: Trong tuần này Nộp 3% trên giấy tờ
Chuyển khoản 8 lần: Trong tuần này Nộp 4% trên giấy tờ
Chuyển khoản 10 lần: Trong tuần này Nộp 5% trên giấy tờ
Chuyển khoản 14 lần: Trong tuần này Nộp 6% trên giấy tờ
Chuyển khoản 17 lần: Trong tuần này Nộp 7% trên giấy tờ
Chuyển khoản 19 lần: Trong tuần này Nộp 8% trên giấy tờ
Chuyển khoản 20 lần: Trong tuần này Nộp 9% trên giấy tờ
Chuyển khoản 22 lần: Trong tuần này Nộp 10% trên giấy tờ
Dự án tốt lắm đấy
Liên hệ Cập nhật mới nhất về chung cư CT19 Việt Hưng

Thông tin mở bán Căn hộ CT19 Việt Hưng

Thông tin mở bán Căn hộ CT19 Việt Hưng

Công ty Handico rót 3300 Tỷ vào xây
Có thể bàn giao sớm 50 ngày
Thông tin mở bán Căn hộ CT19 Việt Hưng

Thông tin mở bán Căn hộ CT19 Việt Hưng


TIN MỚI NHẤT
Tòa nhà CT19 Việt Hưng
Bên giám sát xây: Flamingo building
Bên xây nhà:Phục hưng
Bên sẽ bán hàng: An cư
Điểm xây nhà: KĐT Việt Hưng
Đất dự án rộng : 35000 m2.
Đất cho tầng hầm: 2700 m2.
Diện tích chính thức 68,00 m2 - 100,00 m2
Căn hộ bé nhất là 43,00 m2
Cảm nhận dự án tốt
KHU VỰC TỪ DỰ ÁN
Chung cư CT19 Việt Hưng cách:
• Cầu chương dương: 950 m
• Cầu long biên: 1700 m
• Cầu Vĩnh tuy : 6900 m
• Chợ gạo Hà nội: 5.00 km
• Chợ Ninh hiệp: 600 m
PHÂN LOẠI DIỆN TÍCH
Căn hộ Việt hưng xây với tốc độ tích cực:
Diện tích nhà 60.00 m2 - 110.00 m2
Tổng cộng là ba mươi khu quan trọng
Thông tin mở bán Căn hộ CT19 Việt Hưng

Thông tin mở bán Căn hộ CT19 Việt Hưng


GIÁ BÁN NHÀ
  • Giá lúc đầu 3.00 Tỷ ( gồm VAT )
  • thanh toán Nhà là:
Chuyển khoản 2 lần: Trong tuần này Nộp 1% trên giấy tờ
Chuyển khoản 5 lần: Trong tuần này Nộp 2% trên giấy tờ
Chuyển khoản 8 lần: Trong tuần này Nộp 3% trên giấy tờ
Chuyển khoản 10 lần: Trong tuần này Nộp 4% trên giấy tờ
Chuyển khoản 14 lần: Trong tuần này Nộp 5% trên giấy tờ
Chuyển khoản 17 lần: Trong tuần này Nộp 6% trên giấy tờ
Chuyển khoản 19 lần: Trong tuần này Nộp 7% trên giấy tờ
Chuyển khoản 20 lần: Trong tuần này Nộp 8% trên giấy tờ
Chuyển khoản 22 lần: Trong tuần này Nộp 9% trên giấy tờ
Dự án tốt lắm đấy
Liên hệ Thông tin mở bán Căn hộ CT19 Việt Hưng